menu

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας


Eνα δομημένο πλαίσιο αναφοράς
στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & τα ESG
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD ,την εθνική νομοθεσία & τις απαιτήσεις της αγοράς

Απαντά

στα κανονιστικά πλαίσια για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Υποστηρίζει

τη βιώσιμη Χρηματοδότητηση, μέσω της θετικής αξιολόγησης από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

Λαμβάνει

υπόψη τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς αγοράς

Συμβάλλει

στην ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας & της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

Συνδέει

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις
με Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών

Επιβεβαιώνει

την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
με αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σηματοδότηση

1 Κώδικας - 4 Περιοχές - 20 Κριτήρια

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι εθνική προσαρμογή του The Sustainability Code, αναγνωρισμένου ευρωπαικά πρωτύπου. Αποτελείται από 4 Πυλώνες, 20 κριτήρια κάνοντας την υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και των ESG έναν απτό στόχο.

Μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους τύπους των οργανισμών ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής. Είναι συμβατός με διεθνής δείκτες επίδοσης GRI, EFFAS, ISO, EMMAS κλπ. Αποτελεί πλαίσιο αναφοράς του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

> Δες αναλυτικά

Βάση Δεδομένων

Οι συμμετέχοντες Οργανισμοί μπορούν να κάνουν ΔΩΡΕΑΝ χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεδομένων του ΚΩΔΙΚΑ Απαντώντας στα κριτήρια να αυτοαξολογηθούν ως προς το επίπεδο ωριμότητας τους στην Βιώσιμη Ανάπτυξη & τα ESG, να καταρτίσουν την Έκθεση μη Χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στη συνέχεια να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα τους.
Το QNF θα σας παρέχει Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα του German Council for Sustainable Development.


Θα θέλατε να γίνετε χρήστης κώδικα; Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε.

Θέλετε να δείτε πώς άλλες εταιρίες έχουν συμπληρώσει τον EKB;
> Προβολή Βάσης Δεδομένων

Απευθύνεται σε...

  • Εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων & Θυγατρικές Εταιρίες στην Ελλάδα εισηγμένων επιχειρήσεων στη χώρα προέλευσης
  • Εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα
  • Μεγάλες με M.O. απασχολούμενων μεγαλύτερο των 250 ατόμων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 40.000.000€,
  • Μεσαίες με Μ.Ο. απασχολούμενων 50-249 ατόμων και κύκλο εργασιών από 8.000.000€ έως και 39.999.999€
  • Μικρές με Μ.Ο. απασχολούμενων 10-49 ατόμων και κύκλο εργασιών από 700.000€ έως 7.999.999€

Τρόπος Συμμετοχής

Με συνδρομή

Επιλέξτε την Premium Συμμετοχή & εντάξτε την Επιχείρησή σας στην ομάδα των

The Sustainable Companies Network

Με μια Ευρωπαϊκού επίπεδου αναγνώριση

Περισσότερα...

Ενημερωθείτε από τους ειδικούς

«Time to integrate the Sustainability Reporting - The collaboration of the different frameworks»

Richard Howitt

CEO International Integrated Reporting Council

«Όλες οι διεθνείς τάσεις οδηγούν στην ενσωμάτωση και στη σύγκλιση των διαφόρων προτύπων σε ότι αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων.»

Nομοθετικό Πλαίσιο: «To νομοθετικό πλαίσιο για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών»

Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ

«Οι εταιρίες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η δημοσιοποιήση των εταιρικών τους στοιχείων συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, ....»

«Βιώσιμη Χρηματοδότηση - η Περιβαλλοντική & κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων και ο ρόλος των τραπεζών»

Χαρούλα Απαλαγάκη

Γενική Γραμματέας Ελληνική Ένωση Τραπεζών

«Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παλαιό ζητούμενο και στην ελληνική επιχειρηματικότητα διακρίνονται πολλά τα παραδείγματα αναφορικά με τα θέματα αυτά από τη...»

Τελευταία Νέα


Παρουσίαση του Sustainability Performance Directory

Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το QualityNet Foundation στα βραβεία ISAR HONOURS 2022 του Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στο πλαίσιο της 39ης ISAR Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Περισσότερα

Παρουσίαση του Sustainability Performance Directory

Ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Η επίσημη παρουσίαση του Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, που λειτουργεί

Περισσότερα

Με επιτυχία η Εκδήλωση της 13ης Ιουλίου στο Electra Palace

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, η εκδήλωση για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο...

Περισσότερα

Υπό την Αιγίδα

xorigoi

Με την Υποστήριξη

xorigoi

Με την Συνεργασία

xorigoi

Με την συμμετοχή

xorigoi