menu

Διεθνής Βράβευση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διεθνής Βράβευση
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ από το ISAR Honours 2022
στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)
 
Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το QualityNet Foundation στα βραβεία ISAR Honours 2022 του Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  στο πλαίσιο της 39ης ISAR Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).
 
O Eλληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας διακρίθηκε στην εθνική κατηγορία ανάμεσα σε 45 πρωτοβουλίες από 28 χώρες, ως προς την καινοτομία της δημιουργίας ενός δωρεάν πλαισίου αναφοράς που υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & τα ESG κριτήρια σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD, την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις της αγοράς. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να αξιολογούνται με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, να αναδεικνύονται και να σηματοδοτούνται ως Sustainable Companies καθώς και να συνδέονται με Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών, υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και προβάλλοντας τις καλές πρακτικές Reporting & Sustainability που αναπτύσσονται στη χώρα μας.
 

Δείτε το βίντεο-παρουσίαση της υποψηφιότητας του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας & των αποτελεσμάτων εφαρμογής του την περίοδο 2019-2022.

 
 
Σύμφωνα με την UNCTAD, στόχος των ISAR HONOURS είναι η ανάδειξη των προσπαθειών των Οργανισμών σε όλο τον κόσμο για την προώθηση και την εναρμόνιση του sustainability reporting, μέσω της ευαισθητοποίησης και της διάδοσης παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα, επιδιώκει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη εθνικών καλών πρακτικών σχετικά με την υποβολή εκθέσεων Βιωσιμότητας από Οργανισμούς του Δημόσιου & του Ιδιωτικού Τομέα ενισχύοντας το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.
 
Αξίζει να σημειωθεί το υψηλό επίπεδο τόσο των συμμετεχόντων  όσο και των διακεκριμένων οργανισμών, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα  https://isar.unctad.org/2022/04/05/isar-honours-2022/. Το 2022, στην εθνική κατηγορία υπήρξαν 3 διακρίσεις για τους  The Securities and Exchange Commission of the Philippines, QualityNet Foundation και The National Planning Department of Colombia, UNDP Colombia, and the GRI ενώ στη διεθνή κατηγορία διακρίθηκαν 3 Οργανισμοί: το Global Compact, η World Bank και το World Economic Forum. Αντίστοιχες διακρίσεις των προηγούμενων ετών στην εθνική κατηγορία έλαβαν οργανισμοί όπως οι London Stock Exchange, Japan Exchange,  German Council for Sustainable Development, FSR-Danish Auditors, κλπ.

Στην Τελετή Απονομής στο Palais des Nations, στη Γενεύη, ο κ. Richard Bolwijn, επικεφαλής του Κλάδου Επενδυτικής Έρευνας και Υπεύθυνος του Κλάδου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Επενδύσεων και Επιχειρήσεων της UNCTAD, αναφέρθηκε στο ότι

  «Οι Παγκόσμιες τάσεις τονίζουν όλο και περισσότερο τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην πορεία επίτευξης μιας βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας. Ωστόσο, η έλλειψη μη οικονομικών γνωστοποιήσεων, εκ μέρους του, καθιστά δύσκολη την καταγραφή των επιδράσεων των εταιριών στο Περιβάλλον και την Kοινωνία. Οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ανάγκη για υπεύθυνη επιχειρηματική διαχείριση, διαφάνεια και ανάληψη ευθυνών. Η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας απαιτεί εναρμόνιση πολιτικών και εργαλείων σε παγκόσμιο επίπεδο».

 Η κυρία Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet Foundation, στον ευχαριστήριο λόγο της ανέφερε ότι

«ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας διευκολύνει την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην λειτουργία των επιχειρήσεων και τη δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για στους πυλώνες των ΕSG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Οι συμμετέχουσες εταιρίες εξασφαλίζουν θετική  αξιολόγηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από την αγορά και την ευρύτερη κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους στρατηγικούς μας εταίρους για την υποστήριξη της δημιουργίας του καθώς και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί στη δημοσιοποίηση και συγχρόνως υποστηρίζουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ανήκουν στο Δίκτυο των Προμηθευτών τους».

Η διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτελεί μέρος της Εργαλειοθήκης (Sustainability Tool Box) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου διαλόγου και διαβούλευσης που αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους τους Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών μαζί με τη συμμετοχή άλλων 33 Επιχειρηματικών Φορέων, 120 επιχειρήσεων, 44 Κοινωνικών Φορέων και 17 Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 

Ο κύριος Βιδάλης Ευθύμιος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, δήλωσε

«Στον ΣΕΒ υποστηρίζουμε ότι η εφαρμογή αρχών βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής λειτουργίας προσθέτει αξία, καλύτερο έλεγχο του ρίσκου και επιβραβεύεται από τους εργαζομένους και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίξαμε ενεργά πρωτοβουλίες όπως το SUSTAINABLE GREECE 2020 και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας λαμβάνει την αναγνώριση που του αναλογεί. Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν εργαλεία, τα οποία να ταιριάζουν καλύτερα στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις μετόχων, συμμετόχων (stakeholders) αλλά και επενδυτών».

Η κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δήλωσε

«Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας συνιστά όχι απλώς μια σημαντική θεσμική εξέλιξη, αλλά και ένα ποιοτικό άλμα για κάθε επιχείρηση. Οι ΜμΕ διαθέτουν πλέον ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο μάλιστα παρέχεται δωρεάν. Ο  Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας συντελεί καθοριστικά στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στους πυλώνες των ΕSG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).
Το όφελος είναι πολλαπλό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ενώ άμεσος είναι και ο αντίκτυπος για τις συμμετέχουσες  εταιρίες, οι οποίες εξασφαλίζουν θετική  αξιολόγηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές, αλλά και από την κοινωνία. Είμαι χαρούμενη που σήμερα έχουμε στα χέρια μας τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, ένα απολύτως απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο».

Η κυρία Χαρούλα Απαλαγάκη, acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, δήλωσε

«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανταποκρίθηκε, εξαρχής, στην πρωτοβουλία του QualityNet Foundation, το οποίο σε πολύ αρχικό στάδιο διέβλεψε σωστά, το απαιτητικό περιβάλλον, που σύντομα θα διαμορφωνόταν για το ελληνικό επιχειρείν. Ο ελληνικός κώδικας βιωσιμότητας εξοικείωσε, σταδιακά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, και τους έδωσε το κίνητρο, αλλά και το πλαίσιο  να υιοθετήσουν, σε προαιρετική βάση, αυτό που πλέον μέσω του ESG γίνεται υποχρεωτικό. Αυτή η προαιρετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων αναδείχθηκε σύντομα σε εργαλείο αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων και σε μέσο προσαρμογής της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η διάκριση και επιβράβευση του QualityNet Foundation».


Σχετικά με το ISAR:
 
Το ISAR (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting  and Reporting), είναι το αρμόδιο όργανο των Ηνωμένων Εθνών για θέματα λογιστικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Ιδρύθηκε το 1982 από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC), ενώ λειτουργεί στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Συμβάλλει στην ατζέντα 2030 ενισχύοντας τον ρόλο της υποβολής εκθέσεων επιχειρήσεων στην πρόσβαση στη συμβολή πρόσβαση στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στους Παγκόσμιους Στόχους. Διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδύσεις. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ενώ συμβάλει στη βελτίωση της εταιρικής διαφάνειας.
 
Το UNCTAD-ISAR υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή διεθνών προτύπων, κωδίκων και βέλτιστων πρακτικών για την εναρμόνιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας υποβολής επιχειρηματικών εκθέσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των διεθνών και εγχώριων επενδύσεων, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής προόδου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στo
akarvouni@qualitynet.gr / 210.6898593
 

Επιστροφή

Υπό την Αιγίδα

xorigoi

Με την Υποστήριξη

xorigoi

Με την Συνεργασία

xorigoi

Με την συμμετοχή

xorigoi