menu

7 Απριλίου: Με επιτυχία η παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς! 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την επίσημη παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας εκφράστηκε η καθολική αποδοχή του  από τους φορείς της Οικονομίας, της Πολιτείας, των Ευρωπαϊκών Θεσμών και Κοινωνίας Πολιτών. Με βασικό μήνυμα ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που προωθεί τον μετασχηματισμό και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας με άξονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τον αυτοέλεγχο, την λογοδοσία καθώς και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Πολιτείας, της Επιχειρηματικής Κοινότητας, των Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Κοινωνίας Πολιτών, η Εκδήλωση για την επίσημη παρουσίασή του, την Πέμπτη 7 Απριλίου, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας. 

Όπως τονίστηκε ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας διαμορφώθηκε με τη συνεργασία του QualityNet Foundation με το Γερμανικό Συμβούλιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (RNE), στο πλαίσιο  της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 και είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας γόνιμου διαλόγου και ανοικτής διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 2 κορυφαίων θεσμικών οργανισμών, 33 επιχειρηματικών και 47 κοινωνικών φορέων και 120 επιχειρήσεων.

Όπως παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας στηρίζεται στην αρχή ένας κώδικας για όλους απευθυνόμενος όχι μόνον στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για δημοσίευση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών αλλά και σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις εξαγωγές τους, την θετική αξιολόγησή τους από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δυνατότητα αύξησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας, καθώς και την ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών. Αποτελείται από 4 πυλώνες με 20 κριτήρια απευθυνόμενος σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει διαχειριστικά συστήματα και θέλουν να εντάξουν στη λειτουργία τους τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας σε διάφορα επίπεδα εφαρμογής, αναλόγως της ωριμότητας των εσωτερικών τους διαδικασιών. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ στους Θεσμικούς Φορείς της χώρας και στις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα πλαίσιο λειτουργίας βασιζόμενο πάνω στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας παρέχει τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτόν να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας ενισχύοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης, η  κ. Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος & Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (EET) τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας θέτει στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση του Κώδικα στον τραπεζικό κλάδο, συντελεί στην εσωτερική αναβάθμιση και βελτίωση οργάνωσης των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Όπως σημείωσε, «βελτιώνει το επίπεδο διαχείρισης κινδύνων, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά κριτήρια στην αλυσίδα αξίας των τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ, επιπλέον, μέσω των διαδικασιών διαφάνειας που προβλέπει, βελτιώνει την έκθεση των τραπεζών στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον». Καταλήγοντας, η κα. Κατσέλη τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και συμβολής τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Από την πλευρά του ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδας ανέπτυξε πώς ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας μπορεί να υποστηρίξει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων, καθώς και με ποιό τρόπο η Εθνική Τράπεζα θα συμπεριλάβει τον Ελληνικό Κώδικα στην πιστοληπτική της διαδικασία.

Για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας, ως  εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας μίλησε ο κ. Guenther Bachmann, Γενικός Γραμματέας του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RNE), ο οποίος εξέφρασε καταρχήν το θαυμασμό και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι η πρώτη εθνική προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα με καινοτόμα στοιχεία που τον προσαρμόζουν αποτελεσματικά στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Ο κ. Bachmann έκανε εκτενή αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας και στη σημασία που αποδίδεται ειδικά στη σημερινή μεταβατική περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί απάντηση-πρόταση όχι μόνο για το παρόν αλλά και κυρίως για το μέλλον προετοιμάζοντας την αναγκαία προσαρμογή στο νέο ολιστικό μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε  ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ. Ο κ. Βιδάλης  τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας προωθεί το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας τις πιο ελκυστικές για επενδυτές και καταναλωτές στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και κατέληξε σημειώνοντας ότι στον ΣΕΒ χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ολοκλήρωσή του και υποστηρίζουμε την υιοθέτησή του σε εθελοντική βάση.

Το εξειδικευμένο δυναμικό του QualityΝet Foundation Θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την υποστήριξη της συμμετοχής του στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα αρχεία πατώντας πάνω στο: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210/6898594.

Επιστροφή

Υπό την Αιγίδα

xorigoi

Με την Υποστήριξη

xorigoi

Με την Συνεργασία

xorigoi

Με την συμμετοχή

xorigoi